Lancaran FBS Sejati

LANCARAN FBS

Wus dadi tekad kita kang sejati

Tresno lair batin maring basa lan seni

Wujud kang nyata ing pamulangan iki

Fakultas bahasa dan seni

Bernurani cendekia lan mandiri

Sarana tumuju bangsa kang humanis

Guyub rukun lan tentrem tetep nyawiji

Dadiya FBS kang sejati

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: